Elestiaal Kwarts Werking | Elestial Kwarts Werking

Elestial Kwarts | Elestiaal Kwarts

"Een ware krachtige Meesterhealer."

Elestial Kwarts – Elestiaal Kwarts is een kristal waar "Lichtwerkers" zich vaak tot aangetrokken voelen. Elestials worden door sommigen ook meesterhealers genoemd. Elestial Kwarts – Elestiaal Kwarts is een “gelaagd” kristal. De lagen groeien over elkaar heen en het wordt het daarom ook wel krokodillenkwarts genoemd (vanwege de gelijkenis met de geometrische patronen op de huid van een krokodil).

Elestiaal kwarts werking

Elestial kwarts kristal opent de emoties en het emotionele lichaam, maakt emotionele blokkades los en heelt ze. Het is speciaal goed voor mensen met een verleden waarin enigerlei vorm van misbruik geweest is of een disfunctioneel familieleven - in welke leeftijdsperiode dan ook.

Al deze ellende wordt vastgehouden in zowel je weefsels als in het omringende aura/het emotionele lichaam. Elestial Kwarts brengt de essentiële wijsheid van vóór het ontstaan der mensheid binnen en kan deze wijsheid overdragen naar het fysieke intellect, via het Hoger Zelf. Het bevordert de terugkeer tot “wie je wezenlijk bént” en helpt je alle aankleving van lagere energieën - die je onbewust hebt opgepikt uit je omgeving - af te schudden. Zet het bij je neer, hou het vast, mediteer of slaap er mee; je voelt onmiddellijk de energetische werking - doseer het wel zorgvuldig, je kunt namelijk de energieën voelen duwen en trekken in je veld, dus draag het steeds net zolang als je dit kunt verdragen - het steekt tenslotte niet op een dag.....

Bovenstaande tekst is afkomstig van Jill van Maasdijk, auteur van Lichtwerk in Nederland en uitgeefster van het blad Shield of the Command Newsletter (het blad van en voor Lichtwerkers in Nederland en België). Deze tekst is met toestemming van de auteur op apollanjacrystals.nl geplaatst, verdere overname van deze tekst is niet toegestaan in welke vorm dan ook. copyright©2014JillvanMaasdijk

Elestial Kwarts – Elestiaal Kwarts bevat zeer oude kennis en diepe wijsheid, de energie van dit kristal werkt op vele lagen tegelijk en is in staat om donkere weggestopte gedachten en oude pijnen bloot te leggen. Elestial Kwarts – Elestiaal Kwarts is een krachtig kristal, gebruik dit kristal niet wanneer je niet bereid bent je eigen verdringingen/schaduwkanten onder ogen te zien! Een Elestial Kwarts – Elestiaal Kwarts kan helpen bij het oplossen van emotionele problemen, verwijdert blokkades en angsten en zorgt voor balans. Werkt sterk op de pijnappelklier. Fysiek werkt Elestial Kwarts – Elestiaal Kwarts reinigend. Afvalstoffen worden uit de organen verwijderd en in de bloedsomloop gebracht. Dus veel water drinken zodat de vrijgekomen afvalstoffen goed afgevoerd kunnen worden.