Wat zijn Phi Kristallen?

De navolgende informatie over de PHI kristallen is afkomstig uit de Shield Of the Command newsletter juni 2009, Aartsengel Metatron gechanneld door James Tyberonn. De vertaling en aanvullingen zijn gedaan door van Jill van Maasdijk, auteur van Lichtwerk in Nederland en uitgeefster van het blad Shield of the Command Newsletter (het blad van en voor Lichtwerkers in Nederland en België). Deze tekst is met toestemming van de auteur op www.apollanjacrystals.nl geplaatst, verdere overname van deze tekst is niet toegestaan in welke vorm dan ook. copyright©2012JillvanMaasdijk

Aartsengel Metatron gechanneld door James Tyberonn:

Phi-kristallen, door hun geheiligde geometrische constructie, zenden een unieke energie, een kristallijnenlicht uit. Phi-kristallen veranderen de vibratie van de capabele gebruiker en de frequentie waarop de geest van de mens werkt. Phi-kristallen ontvangen menselijke intentie en inderdaad, intentie schept een energie die samengebundeld en getransformeerd wordt door kristallijn licht. Deze verbeterde energie is in staat om te manifesteren en reikt van de hemelen naar de aarde en van de innerlijke naar de uiterlijke dimensies! Het doel van het gebruik van een Phi-kristal is om de gedachte en energie die men wenst te richten, te versterken en samen te bundelen.

Omdat er nog wel eens misverstanden zijn de hieronder de afbeelding van de "stroming" van de Phi-kristal:

Werken met Phi-Kristallen

Kun je beschrijven en uitleggen wat de verschillende werkingen van phi-kristallen in de Vogelslijpingen zijn van 12, 33, 13-20-33, 88, 108 en 144, zowel als in de droom-slijpingen?

Degene waaraan jullie refereren als Marcel Vogel, herkende de synergie tussen kristallen en water. De phi’s creëren een synergie die heel goed inpast bij datgene dat water en licht - de twee alchemische elementen - versmelt. Het versmelten van de twee tot één - die zowel verhardt als verzacht. Het verzacht de ziel en het versterkt de spirit, zie je. Wel nu, alle phi-geslepen (Vogel) kristallen hebben zeven primaire eigenschappen. Natuurlijke kwartskristalen bevatten sommige van deze eigenschappen, maar deze zijn grotelijks verfijnd en versterkt in de phi-geslepen units: 1) het versterken door frequentie, 2) het mogelijk maken van focus voor manifestatie, 3) verhoogde ontvangst en opslag van gedachten en intenties, 4) het transformeren of verfijnen van lichtgolf frequenties, 5) het overbrengen van gedachten-energieën of gedachtenvormen, 6) het versmelten van frequentiële energieën en 7) het uitzenden van een frequentiëel veld. We zullen nu een korte beschrijving geven van de sleutel- voordelen en eigenschappen van de facetteringen waarnaar is gevraagd, maar bedenk dat er talloze andere ratio-combinaties en facet-modellen zijn die we niet benoemen en waar niet om gevraagd is.

Dubbel-einder, 12-facet phi-kristal (Vogel)

De 12-facet Vogel werkt op het niveau van de mensheid en geeft toegang tot-, activeert en harmoniseert de twaalf strengen DNA en de twaalf electromagnetische patronen van bewustzijn binnen dualiteit. De 12-facet Vogel phi versterkt het menselijke electromagnetische veld (EMF) en maakt het de gebruiker mogelijk om gedachtenfrequentie te verhogen. Dit gebeurt überhaupt met alle phi-geslepen Vogels. Hoe groter het aantal facetten, des te meer deze kwaliteit wordt uitvergroot, omdat facettering meer licht - en dus meer energie - toegang verschaft. De 12-facet phi initieert het ontwaken van de mensheid op het fysieke bewuste niveau en creëert een verlangen naar meer inzicht. Het brengt de Robijnen Straal van kracht, wil en doorzettingsvermogen binnen.

Dubbel-einder, 33-facet phi-kristal (Vogel)

De 33-facet phi-kristal werkt op het niveau van de mensheid en helpt de mens in het verwijderen van obstakels die z’n promotie tot de Christos in de weg staan. De 33-facet phi ontwikkelt het verlangen naar helderheid, groter mededogen en een inzicht in de eenheid van de gehele mensheid. Het verhoogt de ‘spirit van goodwill’ en brengt het verlangen naar onvoorwaardelijke liefde. De 33-facet phi maakt gebruik van de vijfde dimensie. Het brengt de Smaragden Straal van harmonie en healing binnen. Het resoneert met de energie van de eland (moose) en het hert.

Dubbel-einder, 13-20-33-facet phi-kristal (Vogel)

Deze speciale-ratiokristal maakt gebruik van, wat genoemd wordt, de “Melchizedek orde van alpha en omega”, vanuit het gezichtspunt van de mensheid. Het introduceert het goddelijke vrouwelijke (de Smaragden Straal) en de Platinum Straal. Het draagt alle karakteristieken van 33-facet phi met speciale-ratio karakteristieken. Het is via het channel geïnspireerd door het werk van E-noch van Kamadon. Deze unieke ratio is hierbij met zijn energie doordrenkt. Het zou de “Melchizedek vibratie” genoemd kunnen worden. Het is voedend en helend en maakt gebruik van de ratio’s en frequenties van de vierde, vijfde en zesde dimensies. Vanuit een healings perspectief is het speciaal effectief bij het werken aan- en los laten van- emotionele trauma’s; en het maakt het opschonen van deze blokkades mogelijk om de ware goddelijkheid van de ziel binnen het soevereine zelf te vestigen. Het helpt bij het opschonen van thema’s rond karmische relaties. Het heelt en versterkt de heldere functie van het klier-systeem.

Dubbel-einder, 44-facet phi-kristal (Vogel)

De 44-facet phi werkt ook op het niveau van de mensheid. Het verbindt het individu met het concept van de Overziel. Het maakt het onbekende bekend en stimuleert dieper onderzoek. Het herstelt geheugen en biedt het en-tree-niveau voor aardse voltooiing. Het bevordert heling in de fysieke aspecten van gewrichts-ontsteking en artritis verschijnselen. Het is behulpzaam om doelen en energie in balans te brengen en in het stimuleren van hersenactiviteit en circulatie. De 44-facet phi helpt bij communicatie met het dierenrijk en de buffel.

Dubbel-einder, 77-facet phi-kristal (Vogel)

De 77-facet phi is zeer uniek in z’n frequentie. Het vibreert extreem goed met het Devische rijk, dat van de Fae en dat van de Cetaen, de dolfijn. Het opent de psychische kanalen naar de elementale rijken. Het brengt de Roze Straal binnen. Het versterkt de spirit van de adelaar en het gevleugelde aspect van het dierenrijk en totem.

Dubbel-einder, 88-facet phi-kristal (Vogel)

De 88-facet phi-kristal opereert op het niveau van de overziel en introduceert multidimensionaliteit. De 88-facet phi opereert als een poort, die in staat is energieën door te seinen en te ontvangen vanuit de hogere dimensies, zowel als het verhogen van gedachten-manifestatie en -overdracht. Het is het kristal van de St.Germain-energieën. De 88-phi verbindt het verleden met de toekomst in het vormen van de unie van het Nu. Het verbindt en harmoniseert de twee hersenhelften. Het is de initiatie-kristal van merkabische transformatie en introduceert het eerste niveau van de merkivah. De 88-facet phi correleert met de Blauwe Straal van wijsheid en overtuiging. Het correleert met de energie van de kundalini, draak en transformationele aspecten van de geheiligde slangen-totem.

Dubbel-einder, 108-facet phi-kristal (Vogel)

De 108-facet phi-kristal representeert de negen voltooiingen en is verbonden met de Violette Straal en de energie van Aartsengel Michaël. Het is ook een poort, versterkt hoger dimensionele communicatie en multidimensionaliteit. Vanuit een healings perspectief is de 108-facet phi speciaal in staat om de chi-energie door het hele lichaam heen te ‘fine-tunen’ en te werken met het zenuwgestel. Het is speciaal effectief in het uitbalanceren van energieën, het reduceren van te hoge intensiteit, angst en panische disorders. De 108-facet phi versterkt de levenskracht in degenen met een gebrek aan vitaliteit en chronische vermoeidheid. Het is ook verbonden met het electromagnetische grid, de icosahedrons en is in het bijzonder afgestemd op de vibraties van Gaia, namelijk haar vortexen, poorten, leylijnen en bepaalde powerpunten oftewel oneindigheidspunten. De 108-facet resoneert met het minerale rijk en de levende Aarde en verhoogt communicatie met de Aarde. Het is het vibrationele gereedschap van de Aarde-wachters en is effectief in het verbinden met specifieke poorten voor de uitlijning van de Aarde, het is effectief in het werk met Gaia. Het stemt af op het 20-puntige sterre-niveau van de merkivah en komt overeen met de spirit van de jaguar en de poema.

Dubbel-einder, 144-facet phi-kristal (Vogel)

De 144-facet phi-kristal is de meest krachtige van de beschikbare phi-kristallen. Het is de energie van Thoth en het veld van Metatron. Het verbindt zich met het Elohim-niveau van de 12 in het kwadraat, een sleutelfrequentie voor de ascentie van de mensheid. De Elohim zijn rechtstreeks verbonden met het 144-kristallijne grid en het kwantum-kristallijne veld. Het is zeer heilzaam voor het bereiken van de geavanceerde merkivah-staat van de 20-puntige ster. Het is de frequentie van voltooiing. Het helpt bij het verenigingen en harmoniëren van alle levens, die gecreëerd zijn door de overziel, tot de versmolten éénheid van meesterschap. Vanuit een healings-niveau, is de 144-facet phi speciaal behulpzaam bij het ontsluiten van blokkades en ziekten in de nieren, lever en milt. De 144-facet phi brengt alle stralen binnen en correleert aan de Gouden Straal van almacht.

De 144-facet phi is, in zichzelf, een poort die channeling versterkt en ook, wat genoemd wordt, astraal en dimensioneel reizen. Het is een contextuele poort: een tijds-poort, die iemand naar het verleden, de toekomst of zelfs een andere dag binnen het heden kan brengen. Het is een deur die je in parrallelen kan leiden, die je naar een ander paradigma kan brengen binnen je huidige realiteit, zodat je het anders kunt ervaren. Als je onzeker bent over een bepaalde richting of beslissing en je zou het vanuit een ander perspectief, deur, of in dit geval raam, willen ervaren, dan kan de 144-facet phi je precies daarbij helpen. Een poort kan ook ervaren worden als energie zonder expressie, omdat ervaring geen vorm vereist, alleen context. Een contextuele poort heeft het voordeel dat het je toestaat een gebeurtenis-horizon te ervaren, of het nu het gedachtenvisioen is of het wezenlijk tot zijn manifesteren. In de contextuele poort zijn beide even valide, even tastbaar vanuit een ervarings-context. Het is de toverstaf van Merlijn, de Steen der Wijzen uit de alchemie.